Protetyka stomatologiczna

Jest to dział stomatologii, którego celem jest rehabilitacja, czyli odtworzenie utraconych funkcji żucia spowodowanych utratą zębów lub ich masywnym uszkodzeniem. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust).

Jeżeli doszło do utraty zębów konieczne jest ich uzupełnienie. Każda nawet pojedyncza luka stwarza bowiem zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się „dłuższy”, a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.
Większe braki w uzębieniu często są przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także schorzeń stawów skroniowo- żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonana proteza, tym lepiej.

W zależności od istniejących warunków w jamie ustnej, stosowane są różne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:

  • protezy stałe – są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Do protez stałych należą: wkłady koronowo – korzeniowe, licówki, wkłady /nakłady (inlay/olany), korony i mosty protetyczne.
  • protezy ruchome – są to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Należą do nich: protezy szkieletowe, protezy acetalowę, częściowe i całkowite protezy osiadające.